Головна » 2012 » Липень » 7 » Knowledge management
17:09
Knowledge management
Глобалізація економіки зумовила появу нового наукового і практичного напрямку – управління знаннями (УЗ), англійською мовою – Knowledge management (KM). Розвинуті країни протягом останніх років активно розвивають і використовують інформаційні технології управління знаннями. У другій половині 1990-х рр. концепція УЗ вийшла за рамки бізнесу і стала освоюватися бібліотечним співтовариством, наукою й освітою, а також покладена в основу урядових програм реформування окремих галузей економіки. Фахівці проводять міжнародні форуми, конференції і виставки, присвячені результатам розвитку і використання технологій знань. В останні роки активний інтерес до проблеми УЗ можна спостерігати у Росії та в Україні.
 

УЗ — як і сама концепція, і породжувані нею технології — достатньо складний предмет. Ідея УЗ не є новою — різні його способи з'являються протягом усієї історії людства (усна передача традицій і секретів, писемність, виникнення бібліотек і навчальних закладів, друкарство, списки заборонених книг, правила, стандарти, закони, цензура, форми управління наукою). Засоби управління розвитком знання умовно поділяють на економічні (пов'язані, насамперед, із фінансуванням пріоритетних напрямків у науці) і неекономічні (інформаційно-бібліографічні). Економічні засоби — планування наукових досліджень, система грантового фінансування, оголошення спеціальних наукових програм, засоби індивідуального заохочення вчених, створення наукоградів і технопарків.

УЗ, якщо не зводити його лише до наявності електронного офісу, привабливий для країн із перехідною економікою своєю дешевизною порівняно з іншими способами розвитку (закупівля нових технологій, обладнання, ресурсів тощо). Книги чи електронні засоби дешевші за відповідні технології чи предмети, або взагалі, як акцентують апологети „нової економіки”, мають „нульову вартість” (К.Келлі). Але при цьому забувається, що різні речі – придбати книгу і здобути знання, що закодовано у ній. Різні речі є і підключення до Інтернету і споживання з нього інформації. Інтернет хоч і викидає інформацію, майже за Гоголем, як макітра вареники, але „інтернетівський вареник інформації” все одно треба „ковтати”. Тому проблеми впровадження УЗ і спроби зрозуміти, чим воно є, переходять у проблеми навчального процесу, філософії освіти, педагогіки, з одного боку, а з іншого – у проблеми
наукознавства, теорії інтеграції знання, у пошук методик калькування капіталу знання, створення метрики інтелектуального капіталу.

Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями. Полтава, 2005.
 

Глобализация экономики обусловила появление нового научного и практического направления - управление знаниями (УЗ), на английском языке - Knowledge management (KM). Развитые страны в течение последних лет активно развивают и используют информационные технологии управления знаниями. Во второй половине 1990-х гг концепция УЗ вышла за рамки бизнеса и стала осваиваться библиотечным сообществом, наукой и образованием, а также положена в основу правительственных программ реформирования отдельных отраслей экономики. Специалисты проводят международные форумы, конференции и выставки, посвященные результатам развития и использования технологий знаний. В последние годы активный интерес к проблеме УЗ можно наблюдать в России и Украине.

УЗ - как и сама концепция, и порождаемые ею технологии - достаточно сложный предмет. Идея УЗ не является новой - различные его способы появляются на протяжении всей истории человечества (устная передача традиций и секретов, письменность, возникновение библиотек и учебных заведений, книгопечатание, списки запрещенных книг, правила, стандарты, законы, цензура, формы управления наукой). Средства управления развитием знания условно делят на экономические (связанные прежде всего с финансированием приоритетных направлений в науке) и неэкономические (информационно-библиографические). Экономические средства - планирование научных исследований, система грантового финансирования, объявление специальных научных программ, средства индивидуальной поощрения ученых, создание наукоградов и технопарков.

Клепко С.Ф. Научная работа и управление знаниями. Полтава, 2005.
Переглядів: 501 | Додав: statmaster | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]