Головна » 2012 » Травень » 14 » Скільки, кому, і чому цивілізація переплачує за нафту?
12:28
Скільки, кому, і чому цивілізація переплачує за нафту?
"Порівняльний аналіз екологічної стійкості біомаси біосфери і економічної стійкості товарів вільного ринку"В. Г. Горшков, А. М. Макарьєва, Б. - Л. Лі

З використанням формалізму потенціальної функції Ляпунова показано, що принципи підтримки стійкості біомаси в екосистемі і зайнятості в економіці математично подібні. Екосистема має стійкий і нестійкий стаціонарні стани з великою (ліс) і малою (луг) біомасою відповідно. У економіці існує стійкий стаціонарний стан з високою зайнятістю при масовому виробництві традиційних товарів з ціною, рівній собівартості, і нестійкий стаціонарний стан виробництва нових товарів технологічного прогресу з низькою зайнятістю. Для економіки додатково описаний другий стійкий стан виробництва сировини і енергії. У цьому стані цивілізація платить 10% світового ВНП за енергію, що виробляється близько 0.2% світового працюючого населення і що продається за цінами, в 40 разів перевищуючих собівартість. Показано, право власності на джерела енергії еквівалентно прирівнюванню вимірних величин різної розмірності (запасів і потоків) і призводить до ефективного порушення законів збереження речовини і енергії.
Посилання на статтю: http://www.bioticregulation.ru/common/pdf/08d02p-econ_gml-en.pdf

"Сравнительный анализ экологической устойчивости биомассы биосферы и экономической устойчивости товаров свободного рынка"
В. Г. Горшков, А. М. Макарьева, Б.-Л. Ли

С использованием формализма потенциальной функции Ляпунова показано, что принципы поддержания устойчивости биомассы в экосистеме и занятости в экономике математически подобны. Экосистема имеет устойчивое и неустойчивое стационарные состояния с большой (лес) и малой (луг) биомассой, соответственно. В экономике существует устойчивое стационарное  состояние с высокой занятостью при массовом производстве традиционных товаров с ценой, равной себестоимости, и неустойчивое стационарное состояние производства новых товаров технологического прогресса с низкой занятостью. Для экономики дополнительно описано второе устойчивое состояние производства сырья и энергии. В этом состоянии цивилизация платит 10% мирового ВНП за энергию, производимую порядка 0.2% мирового
работающего населения и продаваемую по ценам, в 40 раз превышающим себестоимость. Показано, право собственности на источники энергии эквивалентно приравниванию измеримых величин разных размерностей (запасов и потоков) и приводит к эффективному нарушению законов сохранения вещества и энергии.


Gorshkov V.G., Makarieva A.M., Li B.-L. (2008) Comprehending environmental and economic sustainability: Comparative analysis of stability principles in the biosphere and free market economy. Preprint No. 2754, Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, 50 pp.
Abstract
Using the formalism of Lyapunov potential function it is shown that the stability
principles for biomass in the ecosystem and for employment in economics are
mathematically similar. The ecosystem is found to have a stable and an unstable
stationary state with high (forest) and low (grasslands) biomass, respectively. In
economics, there is a stable stationary state with high employment, which
corresponds to mass production of conventional goods sold at low cost price, and an
unstable stationary state with lower employment, which corresponds to production
of novel goods appearing in the course of technological progress. An additional
stable stationary state is described for economics, the one corresponding to very low
employment in production of life essentials such as energy and raw materials. In this
state the civilization currently pays 10% of global GDP for energy produced by a
negligible minority of the working population (currently ~0.2%) and sold at prices
greatly exceeding the cost price by 40 times. It is shown that economic ownership
over energy sources is equivalent to equating measurable variables of different
dimensions (stores and fluxes), which leads to effective violation of the laws of
energy and matter conservation.

http://www.bioticregulation.ru/life/life8.php
Переглядів: 379 | Додав: statmaster | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]