Головна » 2012 » Червень » 26 » Математика як теорія
20:12
Математика як теорія
Витяг з інтерв'ю з Григорієм Перельманом:

- А не чи схоластика це?

- Це колесо, сокира, молот, ковадло - усе що завгодно, але тільки не схоластика. Давайте розберемося. Особливості сучасної математики полягають в тому, що вона вивчає штучно винайдені об'єкти. Немає в природі багатовимірних просторів, немає груп, полів і кілець, властивості яких посилено вивчають математики. І якщо в техніці постійно створюються нові апарати, всілякі пристрої, то і в математиці створюються їх аналоги - логічні прийоми для аналітиків в будь-якій галузі науки. І всяка математична теорія, якщо вона строга, рано чи пізно знаходить застосування. Приміром, багато поколінь математиків і філософів намагалися аксіоматизувати філософію. В результаті цих спроб була створена теорія булевих функцій, названих по імені ірландського математика і філософа Джорджа Буля. Ця теорія стала ядром кібернетики і загальної теорії управління, які разом з досягненнями інших наук привели до створення комп'ютерів, сучасних морських, повітряних і космічних кораблів. Таких прикладів історія математики дає десятки.


Великий математик дал первое интервью кинокомпании «Президент-фильм».
Анна ВЕЛИГЖАНИНА — 29.04.2011

Excerpts from an interview with Grigory Perelman:

- Not whether it is scholasticism?

- This wheel, ax, hammer, anvil - all you want, but not scholastic. Let's face it. Features of modern mathematics lies in the fact that she is studying artificially invented objects. There is in the nature of multidimensional space, no groups, fields and rings, which features enhanced learning mathematics. And if the technology is constantly creating new machines, all kinds of devices, both in mathematics created their analogues - logical techniques for analysts in any field of science. And every mathematical theory, if strict, sooner or later is used. For example, many generations of mathematicians and philosophers attempted axiomatization of philosophy. As a result of these efforts was a theory of Boolean functions, named for the Irish mathematician and philosopher George Boulle's. This theory has become the core of cybernetics and general management theory, which together with the achievements of other sciences led to the creation of computers, modern ships, aircraft and spacecraft. Such examples gives the history of mathematics scores.


Great mathematician of the first gave an interview kynokompanyy "President-film."
Anna VELYHZHANYNA - 29/04/2011
Переглядів: 325 | Додав: statmaster | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]